Den Haag, 29 december 2004 - In twee dagen tijd heeft de noodhulpactie
voor Azie van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) via giro 555 E
2,7 miljoen opgebracht.

De SHO zijn overdonderd en onder de indruk van deze respons van
particulieren. Drie dagen nadat enorme vloedgolven duizenden
slachtoffers eisten en enorme verwoestingen aanrichtten in kustgebieden
in onder meer Sri Lanka, India, Indonesie en Thailand, is de volle
omvang van de ramp nog steeds niet duidelijk. Het dodental is inmiddels
opgelopen tot bijna 70.000 en wordt nog elke dag naar boven bijgesteld.
Meer dan een miljoen mensen hebben noodhulp nodig. De hulp vanuit
Nederland aan de getroffen gebieden begint inmiddels op gang te komen.
Gisteren vertrokken de eerste vliegtuigen met hulpgoederen naar de
getroffen gebieden. Met financiele bijdragen vanuit Nederland zijn vele
lokale organisaties al dagen actief met noodhulp. Ze helpen onder meer
bij het transport van gewonden en het bergen van lichamen. De meest
dringende hulp bestaat uit schoon drinkwater, voedsel, medicijnen en
onderdak.

De meeste organisaties concentreren hun hulp op de zwaarst getroffen
gebieden in Sri Lanka, India en Indonesie. Hulp vanuit Nederland
bestaat uit het uitzenden van mensen of wordt gegeven via
partnerorganisaties in de getroffen gebieden. Artsen Zonder Grenzen
stuurt de komende dagen extra hulpverleners naar Sri Lanka en het
eiland Sumatra. In India, Thailand en Maleisie zijn al teams ter
plaatse. Dinsdag vertrok een vrachtvlucht met 32 ton hulpoederen naar
Sumatra. De vracht bevat onder andere generatoren, watertanks, plastic
zeil voor onderdak, muskietennetten, materiaal om water te zuiveren,
een ziekenhuistent en medisch materiaal. Ook het Rode Kruis stuurde
dinsdag een vliegtuig met 900 familietenten naar Sri Lanka, deze week
volgt nog een delegatie van hulpverleners naar het rampgebied. Het
Nederlandse Rode Kruis richt zich in eerste instantie op Sri Lanka,
omdat daar de nood het hoogst is. De internationale organisatie en
lokale medewerkers verlenen ook hulp in andere getroffen landen.
Organisaties als Novib, KerkinActie/Icco, Mensen in Nood, TEAR fund en
Stichting Vluchteling verlenen hulp via partnerorganisaties met wie zij
al langer samenwerken. De hulp bestaat vooral uit het leveren van
materialen voor onderdak, dekens, kleding, watertanks en
waterzuiveringstabletten, voedsel, medicijnen en andere medische
materialen en zeep, kookgerei en kleding. Ook is er vraag naar olie en
generators voor het opwekken van elektriciteit. Nederlandse medewerkers
helpen vooral bij het inventariseren van de behoeften en de logistieke
organisatie. Vandaag vertrekt een vrachtvliegtuig van Oxfam, waarvan
Novib deel uitmaakt, uit Engeland met 27 ton aan materiaal zoals
watertanks, pompen en kranen om drinkwater- en sanitaire voorzieningen
te bouwen in Atjeh en Sri Lanka. Terre des Hommes, dat Nederlandse
regiovertegenwoordigers heeft in India en Sri Lanka, stelde 500.000
euro beschikbaar voor noodhulp. Unicef, dat al actief was in alle
getroffen landen, verleent noodhulp aan kinderen en moeders in de
zwaarst getroffen gebieden in Sri Lanka, inclusief het door de Tamil
Tijgers gecontroleerde Jaffna. Vanuit magazijnen in Kopenhagen en Dubai
zijn twee vliegtuigen met noodgoederen gestuurd. In India co�rdineert
Unicef namens de VN de hulpverlening in Tamil Nadu; ook maakt Unicef
deel uit van het VN-onderzoeksteam dat vanaf vandaag de behoefte aan
hulp in Atjeh gaat inventariseren. De meeste SHO-organisaties hebben
medewerkers in de startblokken staan om hulp te verlenen in de zwaar
getroffen Indonesiche provincie Atjeh, waar volgens de overheid het
aantal slachtoffers is opgelopen tot 32.000. In het door burgeroorlog
geteisterde Atjeh heerste lange tijd de noodtoestand, waardoor het
gebied ontoegankelijk was voor internationale hulporganisaties en
media. Dinsdag gaf de regering toestemming voor internationale
hulpverlening in het gebied. De verwoestingen in dit gebied, dat het
dichtst ligt bij het epicentrum van de aardbeving zijn enorm en de nood
is dan ook groot.

Hoeveel geld er nodig is om te voorzien in de eerste levensbehoeften
van de honderdduizenden mensen die door de vloedgolven hun huis en al
hun bezittingen zijn kwijtgeraakt, is op dit moment nog onmogelijk te
zeggen. Dat geldt ook voor de bedragen die zijn gemoeid met herstel van
de voorzieningen en de wederopbouw. Nog steeds zijn overheden en
hulporganisaties druk bezig met het in kaart brengen van de gevolgen
van de ramp.

Onder het motto 'Help slachtoffers aardbeving Azie' vragen de SHO de
Nederlandse bevolking om financiele steun voor de getroffenen. Sinds
zondagavond is gironummer 555 geopend voor giften. Via de website
www.giro555.nl kunnen geinteresseerden op de hoogte blijven van de
hulpverlening aan Azie en het verloop van de Nationale Actie. Vragen
kunnen worden gesteld via telefoonnummer 070-3339444 en via
[email protected] De Samenwerkende Hulporganisaties zijn een
samenwerkingsverband, dat in tijden van grote crises aandacht vraagt en
fondsen werft voor een rampsituatie. De SHO bestaan uit: Artsen zonder
Grenzen, Kerkinactie, Mensen in Nood/Cordaid, Nederlandse Rode Kruis,
Novib, Stichting Vluchteling, TEAR fund, Terre des Hommes en Unicef
Nederland. Momenteel is Unicef Nederland voorzitter van de SHO.

Bron: Unicef