SIDN, de .nl registry, heeft aangekondigd
te beginnen met het uitfaseren van de persoonsdomeinnamen. De
houders van de persoonsdomeinnamen (een domeinnaam gevolgd door
drie cijfers, bv. jansen.123.nl) worden volgende week per brief en
e-mail ingelicht dat zij een tegemoetkoming aangeboden krijgen
indien zij hun medewerking verlenen aan de opheffing. Na 31
december 2007 komen persoonsdomeinnamen te vervallen.

In 2000 heeft SIDN particulieren in staat
gesteld persoonsdomeinnamen te registreren, omdat 'gewone' .nl
domeinnamen toen nog alleen voor bedrijven en organisaties bestemd
waren. Doordat het sinds 2003 ook voor particulieren mogelijk is
een gewone domeinnaam te registreren, zijn persoonsdomeinnamen
nooit een succes geworden. Op dit moment heeft SIDN zo'n 2,4
miljoen .nl domeinnamen uitgegeven, waarvan minder dan 500
persoonsdomeinnamen zijn.

Roelof Meijer, Algemeen Directeur SIDN:
"Het onderhouden van deze steeds kleiner wordende groep
persoonsdomeinnamen vergt naar verhouding steeds meer tijd en
aandacht, vandaar dat wij ons genoodzaakt zien deze beslissing te
nemen. Uit het Domeinnaamdebat 2006 kwam het advies de houders van
.nl persoonsdomeinnamen een goede overgangsregeling te bieden,
waaraan wij door een ruime overgangsperiode en de tegemoetkoming
invulling hebben gegeven."

bron:SIDN