(Persbericht) Breda, 9 augustus 2011 Halverwege 2011 is Siemens de meest voorkomende bedrijfstelefooncentrale in de Nederlandse zakelijke markt. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile. Bijna à©à©n op de vijf installaties is afkomstig van deze Duitse fabrikant. Het verschil met Avaya, de nummer twee, is echter gering. Als niet alleen wordt gekeken naar het aantal bedrijfsvestigingen met een bepaald merk PABX, maar ook rekening wordt gehouden met het aantal poorten van de geïnstalleerde systemen, dan is Avaya duidelijk de grootste leverancier. In de afgelopen twaalf maanden interviewde Computer Profile circa 3.000 ICT-verantwoordelijke functionarissen, van bedrijfsvestigingen met ten minste vijftig medewerkers, over het gebruik van oplossingen op het gebied van telecommunicatie.

Siemens wordt het meest gebruikt door middelgrote bedrijfsvestigingen. Bijna een kwart van de locaties in dit segment gebruikt een Siemens oplossing. Het segment waar Siemens het minst wordt genoemd is multinationals & Fortune 500 bedrijven. Dit is meteen het segment waar concurrent Avaya zich het meest nadrukkelijk profileert. Bijna een derde van de bedrijfsvestigingen in dit segment gebruikt een oplossing van Avaya (inclusief het overgenomen Nortel). KPN, de nummer drie, komt in alle segmenten in vrijwel gelijke mate voor. De penetraties van de nummers vijf tot en met tien zijn; Alcatel-Lucent 7 procent, Mitel en Philips met beiden 6 procent, Ericsson 5 procent, Aastra 4 procent en ten slotte Panasonic met 3 procent. Alle andere merken komen bij minder dan 2 procent van de bedrijfsvestigingen voor.

Installed base op basis van poorten/extensies
Naast het aantal bedrijfsvestigingen dat een bepaald merk PABX gebruikt, is tevens het aantal poorten (extensies) meegenomen in de berekening, waardoor er een ander beeld ontstaat. Dan heeft namelijk Avaya met een aandeel van 33 procent de grootste ´installed base‘˜. De branches waar het aandeel van Avaya op basis van het aantal extensies het hoogst is, zijn handel (47 procent), ICT & Utilities (43 procent) en de financiële en zakelijke dienstverlening (38 procent).

Op basis van het aantal extensies komt Siemens het sterkst naar voren in de sector industrie, met een aandeel van 20 procent, de overheid met 18 procent en de bouwsector met een aandeel van 15 procent. Mitel, op basis van het aantal extensies de nummer drie, kent zijn sterkste segmenten in de zorg en overheid. Cisco komt het sterkst naar voren in de segmenten transport, ICT & Utilities en onderwijs.

Gemiddelde leeftijd bijna zes en een half jaar
Ruim driekwart van de geïnterviewde functionarissen heeft naast het merk PABX ook de datum van ingebruikname aangeven. Op basis van bijna 2.100 interviews komt een gemiddelde leeftijd naar voren van net iets minder dan zes en een half jaar. Ongeveer 46 procent van de aangetroffen installaties is van 2006 of later, ongeveer 54 procent van 2005 of eerder. De verschillen tussen de marktsegmenten zijn relatief beperkt. Zo is de gemiddelde leeftijd voor locaties van multinationals en Fortune 500 bedrijven 6,9 jaar, voor bedrijfsvestigingen in het segment national enterprises (250 tot 2.500 medewerkers in Nederland) 6,6 jaar, voor medium sized businesses (50 tot 250 medewerkers) 6,1 jaar en voor instellingen uit het publiek domein 6,4 jaar.

De gemiddelde leeftijd kan ook per merk bedrijfstelefooncentrale worden bekeken. Van de veertien meest voorkomende merken kennen Tadicom, Philips, Ericsson en KPN de hoogste gemiddelde leeftijd. Oplossingen die relatief vaak in de meest recente jaren zijn geïnstalleerd, en dus een lage gemiddelde leeftijd kennen, zijn NEC, Mitel, Cisco en Swyx.

-----------------
Noot voor de redactie: er zijn grafische weergaven beschikbaar.
Bijlage 1: Grafische weergave van de top vier PABX vendoren.
Bijlage 2: Grafische weergave van de PABX aandelen op basis van aantal extensies.
Bijlage 3: Grafische weergave van de installatiedatum van PABX.
Bijlage 4: Grafische weergave van de gemiddelde leeftijd van PABX.

Over Computer Profile Benelux
Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 28.500 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 28.500 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com.

Meer informatie:
Marcommit PR
Femke Jansen
Tel. +31(0)35 582 27 30
E-mail: [email protected]