Emmen, 05-08-2009

Onbetrouwbaar meten kost geld

Op bouwplaatsen staan mortelsilo´s. Daaruit halen de metselaars hun mortel om mee te metselen. Nu is dat vaak hollen of stilstaan. Schijnt de zon, dan is het druk op de steiger, maar bij regen valt het werk stil. Deze pieken en dalen in de bouw werken door bij de mortelleveranciers. Bij grote drukte is er veel vraag naar mortel en moeten zij alle zeilen bijzetten om op tijd te leveren. Vaak moeten ze hiervoor extra materieel inhuren.

De uitvoerders moeten er zelf op letten of ze voldoende mortel op de bouwplaats hebben staan. Bij à©à©nkamersilo´s kunnen ze aan een tik met de hamer horen of de silo bijna leeg is, bij tweekamersilo´s gebeurt dat aan de hand van een urenteller. Beide methoden zijn onbetrouwbaar zodat er nogal eens silo´s worden afgevoerd waar nog tonnen mortel in zit.

Het gevolg van deze wijze van werken is dat vrachtauto´s vaker moeten rijden en dat in tijden van grote drukte mortelcentrales extra materieel in moeten zetten. Voor de operators is dit een hell of a job. Bouwbedrijven lopen het risico dat ze onder deze omstandigheden hun mortel niet tijdig op de bouwplaats hebben.

Dat hoeft niet!
Vanaf nu kan dit allemaal anders. Dankzij Silo Control System. Dit waarschuwingssysteem bestaat uit enkele voelers, een mobiele draadloze dataverbinding, een computer en speciale hard- en software. Hiermee kan de operator van de mortelcentrale op afstand de actuele inhoud van de silo´s bepalen. Behalve de inhoud kan hij door middel van GPS-technologie de precieze locaties van de silo´s vaststellen. Ook kunnen op afstand storingsmeldingen plaatsvinden en is het mogelijk om automatisch signalen voor de jaarlijkse keuring te genereren. De data die vanaf
de silo´s bij de mortelcentrale binnenkomen, kunnen daar worden aangesloten op de bestaande informatiesystemen en zo worden geïntegreerd met de data van de lopende werkprocessen.

Zo ontstaan twee nieuwe soorten informatie: voor de planner en voor het management.

De voordelen van Silo Control System

Modulair systeem
Silo Control System is een modulair systeem. Het begint met het vaststellen van de inhoud van de silo´s. Via een simpele plug-in en eenvoudige uitbreiding van de hard- en software zijn tal van uitbreidingen mogelijk, waaronder:

vaststellen waar de silo´s precies staan.
De posities worden grafisch op makkelijk leesbare kaarten weergegeven;

vaststellen of er storingen zijn, bijvoorbeeld aan de elektromotor of de watertoevoer;

vaststellen hoeveel mortel er op welke dagen wordt gebruikt.
Uitbreiding van de software kan zo het begin zijn van een nieuwe inrichting van de bedrijfsprocessen bij de mortelcentrale. Die kan haar afnemers op de bouwplaatsen meer zekerheid en gemak bieden, naast lagere kosten.

Meer gemak en minder kosten voor u?
Ieder bedrijf is uniek en dus is onze dienstverlening uniek.
Wij beginnen daarom met een haalbaarheidsonderzoek waarbij op basis van uw specifieke situatie duidelijk wordt waar voor u het meeste te halen valt en welke hard- en software daarvoor kan zorgen. Vervolgens zorgen wij voor
de hard- en de software en zorgen ervoor dat deze optimaal aansluit bij uw bestaande informatiesystemen. Ook zorgen wij ervoor dat uw medewerkers ermee kunnen werken en adviseren wij u hoe u uit de nieuwe mogelijkheden kunt halen wat erin zit.

De filosofie van 101 Solutions is: zorg dat u als ondernemer inzicht heeft in en overzicht op uw bedrijfsproces. Hoe meer, hoe beter. Want hoe groter
de efficiency, hoe hoger de winstgevendheid van uw bedrijf. Dat doen wij door de unieke combinatie van kennis op het gebied van ICT, hard- en software en bedrijfskunde.

Vragen?
Neem contact met ons op voor een demonstratie.

101 Solutions B.V.
van Schaikweg 94
Postbus 2080
7801 CB Emmen
t: +31(0)88-1012101
[email protected]
http://www.101solutions.nl

Website: http://www.101solutions.nl