De Kamer van Koophandel introduceert samen met Silverback op 19 maart 2007 de workshop ‘Verborgen Kapitaal’. Want weet u dat de 80/20 regel ook van toepassing is op de waarde van een onderneming? Zo wordt maar 20 procent van de waarde gevormd door de activa die nu op de balans. De andere 80 procent betreft verborgen kapitaal. Dus, de bezittingen die–nog- niet zichtbaar zijn, vertegenwoordigen de meeste waarde van een onderneming

Kan uw onderneming het zich dan veroorloven om deze waardevolle en vaak immateriële bezittingen, zoals know-how, contracten, klantgegevens en intellectuele eigendomsrechten te negeren? "Verborgen kapitaal bepaalt vaak voor 70 tot 80 procent de werkelijke waarde van je bedrijf. Als ondernemer is het dus heel goed om te weten wat je nog meer op je balans kunt zetten en voor je bedrijfsvoering kunt inzetten. Bijvoorbeeld bij een subsidieaanvraag, financiering, participatie, uitbreiding of bedrijfsoverdracht " Dat zegt directeur Friso de Jong van Silverback in Arnhem. Hij verzorgt op 19 maart de bijeenkomst 'Verborgen kapitaal' bij de Kamer van Koophandel in Arnhem.

 “Er zijn wel 120 vormen van verborgen kapitaal. Meestal gaat het om kenniskapitaal. Dat is nu al de belangrijkste productiefactor en het belang daarvan neemt alleen nog maar toe. De bekendste voorbeelden van kenniskapitaal zijn intellectuele eigendommen als octrooien, merken, modellen, handelsnamen, domeinnamen en auteursrechten. Maar dan praat je vaak nog maar over een tiende van het verborgen kapitaal. Wat te denken van adressenbestanden, software, ontwerptechnieken, logo's, reclamemateriaal, distributiekanalen, websites, domeinnamen en formats?”  De workshop: schatgraven

De bijeenkomst 'Verborgen kapitaal' vindt plaats op maandag 19 maart van 19.30 tot 22.00 uur in het gebouw van de Kamer van Koophandel in Arnhem. De workshop bestaat uit drie gedeelten. Eerst wordt de deelnemers duidelijk gemaakt waarom het belangrijk is om te weten waarom steeds meer verborgen kapitaal wordt ontwikkeld. Vervolgens wordt uitgelegd, welke vormen van verborgen kapitaal kunnen worden onderscheiden. Tot slot wordt de opgedane kennis getoetst aan de hand van vijf praktijkcases, waar de deelnemers zelf invloed op kunnen uitoefenen.

 

bron:Silverback