Silverback biedt de mogelijkheid om de waarde van uw kennis in de vorm kenniskapitaal objectief vast te stellen. Het is vanwege diverse overwegingen zeer interessant om het al aanwezige, of nog te ontwikkelen kenniskapitaal te waarderen, om het daarna te activeren. Denk daarbij aan de verkoop van een product, dienst, afdeling of bedrijf. En ook bij het verkrijgen van een subsidie, financiering of investeerder speelt de waarde van kennis een steeds grotere rol.

Bij de software die Silverback heeft ontwikkeld, wordt de waarde van het kenniskapitaal zoveel mogelijk geobjectiveerd en gemotiveerd weergegeven. Hierdoor is het mogelijk om te voldoen aan de eisen uit het IFRS, IAS38, SIC32, het Nederlandse jaarrekeningenrecht (Boek 2 BW), het Besluit actuele waarde, de richtlijn RJ210, de Wet Inkomstenbelasting en de International Valuation Guidelines. Op basis hiervan kan, met goedkeuring van fiscus en accountant, het kenniskapitaal als actief op een balans geplaatst worden. 

Silverback gaat er van uit dat de waarde van kennis –kenniskapitaal- afhangt van zowel interne factoren (de organisatie) als externe factoren (de omgeving waarbinnen de kennis wordt ingezet). Allereerst wordt het domein van de te waarderen kennis bepaald. Vervolgens wordt deze kennis toegekend aan een selectie van ongeveer 130 waardeerbare items en op basis daarvan gebundeld. De kennis is nu identificeerbaar, separeerbaar en –vaak ook- overdraagbaar.

Daarna wordt bepaald op basis van welke context, overwegingen en beperkingen de waardering gaat plaatsvinden. De volgens stap is dat het gebundelde kenniskapitaal aan een kwalitatieve analyse worden onderworpen. De uitkomsten van de kwalitatieve analyse hebben effect op de uitkomsten van de financiële analyse. De financiële analyse is een geavanceerde methode gebaseerd op de gegenereerde of te genereren inkomstenstromen.

Silverback gaat vervolgens verder waar de huidige methoden stoppen, door de 'Monte Carlo' benadering toe te passen. Dit zorgt voor een nog hogere mate van objectiviteit. De 'Monte Carlo' berekening houdt in dat aan elke variabele een variatie wordt toegekend. Op basis van deze variaties worden meer dan 1000 waarderingen tegelijkertijd uitgevoerd. Het resultaat? Een volledig objectieve waardering, waarbij de waarde van kennis tot een tiende procent kan worden aangetoond en onderbouwd.

bron:Silverback B.V.