Vrijdag 8 en zaterdag 9 juni 2007 eert
Alkmaar de Bergense componist Simeon ten Holt met een festival.
Directe aanleiding daartoe vormt de locatiespecifieke voorstelling
DUIVELDANSEN II + III + IV onder leiding van pianist~componist
Bastiaan Brink, die in het voorjaar in een 8-tal kerken in
Nederland zal worden opgevoerd en in Alkmaar in de Grote
Sint-Laurenskerk te zien zal zijn. Exclusief voor Alkmaar wordt dit
programma uitgebreid met een uitvoering van Canto Ostinato voor
twee vleugels in Theater de Vest, een lezing en een film/
documentaire in Provadja en diners in Provadja en Grand Café
De Studio.

Simeon ten Holt (Bergen, 1923) is een van
de belangrijkste Nederlandse componisten van hedendaagse muziek.
Zijn pianowerken bestaan uit zich herhalende patronen waarin de
pianist onafgebroken speelt. De repeterende structuur in zijn
muziek schept een marge van vrijheid waarin voor de uitvoerder(s)
ruimte bestaat te spelen met het aantal herhalingen, de dynamiek en
de combinatie van muzikale lagen. Over de geleidelijke
sfeertransformatie die hierdoor ontstaat zegt Simeon ten Holt:
`Door het verschuiven van accenten, het aanbrengen van dynamische
contrasten verandert het karakter van het muzikale profiel. Men
wentelt het in tijdruimte zwevende muzikale ding en zoekt de
verschillende posities ten opzichte van het licht.' Door het open
scenario wijst Ten Holt op een grens waarachter niemand weet wat er
is of kan worden. Hierdoor zijn de uitvoeringen van zijn werk zowel
voor de pianisten als het publiek altijd weer een uniek muzikaal
avontuur.

bron:Theater de Vest