Kardinaal Simonis heeft zware kritiek geuit op het kabinetsbeleid aangaande uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat beleid is volgens hem een uiting van de verharde samenleving. "Waarom niet meer clementie, humaniteit en barmhartigheid ten opzichte van een grote groep mensen die hier niet zomaar als gelukszoekers zijn gekomen." Dat zei de voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie gisteravond in het tv-programma Nova. Aanleiding is de herdenking van de brand in het detentiecentrum op Schiphol, die vandaag plaatsvindt.

´Strijk over je hart'
Simonis herhaalde het standpunt van de Raad van Kerken: alle uitgeprocedeerde asielzoekers die và³à³r 2001 in Nederland waren, moeten kunnen blijven. "Strijk nou voor à©à©n keer over je hart. De overheid zegt dan: er zitten ook mensen met een crimineel verleden bij." De kardinaal vindt dat de regering dit probleem "creatief" had kunnen oplossen, door de dossiers van de criminelen te lichten. Het gaat Simonis vooral om het belang van de gezinnen met kinderen, "die hier opgegroeid of geboren zijn, hier vriendjes en vriendinnetjes hebben en de taal spreken". Sommige gevallen zijn volgens de aartsbisschop van Utrecht "schrijnend".

Vragen bij verantwoordelijkheid CDA
Simonis vindt het twijfelachtig dat het asielbeleid mede gedragen wordt door christendemocraten. "Ik heb daar ontzettend veel vragen bij, geweldig veel vragen. Dat zeg ik publiekelijk en dat heb ik meer gezegd." De kardinaal zei dat hij ooit een gesprek heeft gehad met een hoge regeringsvertegenwoordiger van het CDA. Hem of haar drukte hij op het hart criteria te vinden op basis waarvan asielzoekers die và³à³r 2001 al in Nederland waren, te laten blijven. "Deze persoon heeft mij toegezegd dat er binnen het CDA een groep mensen is die daar hard aan werken."

Hardere opstelling tegenover allochtonen
Volgens de kardinaal is het een "teken aan de wand" dat er maatschappelijk minder aandacht is voor de Schiphol-brand, dan voor de rampen van Enschede en Volendam. "De samenleving is verhard met name tegenover allochtonen, vooral na de moord op Van Gogh".

´Praat met allochtone buurman'
De integratie van allochtonen heeft volgens Simonis alleen kans van slagen als bevolkingsgroepen met elkaar in gesprek gaan. "Ik vind als je naast die mensen [allochtonen] woont, zoek dan contact, praat met ze. Je zult erachter komen dat (..) minstens 95 procent gewoon fatsoenlijk burger wil zijn." Simonis voegde eraan toe: "Ik heb makkelijk praten, want mijn buren op de Maliebaan zijn geen Mohammedanen". De kardinaal geeft ook toe dat hij weinig contacten heeft met kerkleiders van andere geloven.

Syrisch-orthodoxen: ´vreemd, maar geïntegreerd'
Als voorbeeld van een geslaagde integratie noemt Simonis de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland, die afgelopen zaterdag hun aartsbisschop àƒÆ’?ià§ek hebben begraven. "Zelfs voor ons christenen hebben ze een merkwaardige, vreemde liturgie, met een hele andere taal - wel christenen." Ondanks dat zijn ze "ongelofelijk goed geïntegreerd". Volgens kardinaal komt dat mede doordat de aartsbisschop de gelovigen altijd heeft voorgehouden Nederland als een tweede vaderland te beschouwen.

bron:RKK