Voor de drinkwatervoorziening van de 4 miljoen inwoners van Singapore wordt op basis van Nederlandse kennis een osmotische membraanbioreactor ontwikkeld. Het Singaporese waterbedrijf PUB en het Nederlandse onderzoeksinstituut Kiwa Water Research ontwikkelen in samenwerking met enkele Nederlandse drinkwaterbedrijven deze zuiveringstechnologie, waarmee van afvalwater goed drinkwater kan worden gemaakt.

Het Singaporese waterbedrijf PUB wil omstreeks 2010 een membraanbioreactor aan het werk hebben die ca. 15% dekt van de totale drinkwaterbehoefte van Singapore. De installatie gaat afvalwater zuiveren tot drinkwater. Langs deze weg wil de stad zoveel mogelijk op eigen kracht voorzien in zijn groeiende behoefte aan kwalitatief goed drinkwater.

In een gewone membraanbioreactor (MBR) wordt water eerst biologisch gezuiverd (met bacteriën) en dan gefiltreerd over ultrafiltratiemembranen. Daarmee worden veel verontreinigingen verwijderd, maar nog geen opgeloste stoffen. De nog te bouwen osmotische membraanbioreactor maakt gebruik van het feit dat zout water schoon water aantrekt. Daardoor kunnen nog fijnere membranen worden gebruikt (nanofiltratie) en wordt het water veel schoner. Dit nieuwe concept brengt grote voordelen met zich mee: de installatie wordt compacter en goedkoper, en produceert bovendien schoner water.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft water als à©à©n van de vier sleutelgebieden van innovatie aangewezen. Op diverse deelgebieden in de watersector beschikt Nederland over unieke kennis, die haar waarde bewijst in het buitenland. Het internationaal vermarkten van deze drinkwaterkennis zal naar verwachting sterk toenemen ten opzichte van het huidige marktaandeel van 2 àƒÆ’  3%. Dit Singapore-project is ingediend bij SenterNovem in het programma Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten.

bron:Vewin