De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft vanmorgen de eigenaar van een transportonderneming in Noord-Holland aangehouden op verdenking van fraude. Er zijn aanwijzingen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer ontduiking van belastingen, niet afdragen van premies, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.

Het bedrijf wordt verder verdacht van verduistering. Pensioenpremies die op salarissen waren ingehouden, zouden niet aan het pensioenfonds zijn afgedragen. Werknemers kregen onvoldoende betaald en mochten zich niet houden aan de regels voor werk- en rusttijden, aldus de SIOD. Bij het bedrijf en de boekhouder, ook gevestigd in Noord-Holland, is de administratie vandaag in beslag genomen. De Belastingdienst heeft
beslag gelegd op een deel van de bezittingen van het bedrijf.

De zaak kwam aan het rollen door een melding van de Inspectie Verkeer en Waterstaat over overtreding van de regels voor rij- en rusttijden. Verder had de curator van het bedrijf aangifte gedaan omdat de
eigenaar goederen zou hebben onttrokken aan het faillissement.
Schuldeisers worden hierdoor benadeeld.

Welke bedragen met de fraude gemoeid zijn, wordt nog onderzocht.
Alleen al de vorderingen van Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) en Belastingdienst lopen in de tonnen.

bron:ministerie SZW