Sitel.nl heeft de sponsoring van de Schaatsploeg Team Sitel.nl beëindigd. Algemeen Directeur Walter R. van Gelder van Sitel.nl: “Ik heb een maand geleden met Rintje en Ronnie Nijman om de tafel gezeten en een nieuwe constructie voor de komende drie jaar besproken”.

 

Sitel.nl had een contract met Rintje voor het seizoen 2005/2006 met een optie voor nog een jaar. De opzet was om een groep rondom Ritsma te vormen van nieuw talent, waarbij Rintje nog één jaar mee zou draaien in het nieuwe Team Sitel.nl. Na dat jaar zou Rintje ploegleider/trainer worden.

Van Gelder: “Het idee was goed en we zijn hard aan het werk gegaan om ook de financiële garantie voor drie jaar af te geven, maar we zijn nu al zo laat in het jaar en als je nu nog moet gaan starten, is je seizoen al voorbij voordat het is begonnen. Tevens hebben de rijders die toegevoegd zouden kunnen aan Team Sitel.nl inmiddels elders onderdak gevonden. We hebben een goed jaar gehad en ik vind het heel jammer, maar we moeten wel zakelijk blijven en onze prioriteiten gaan we op andere terreinen leggen. Ook de geruchten dat we Russische Schaatsploeg zouden sponsoren wil ik hierbij ontkrachten. We hebben inderdaad gesprekken gevoerd, maar hebben besloten om dit niet te doen”.

bron:Sitel.nl