(Persbericht) Grote aantallen btw-nummers in à©à©n keer controleren
Wanneer Nederlandse ondernemers zaken doen met buitenlandse handelspartners binnen de Europese Unie, is het verplicht om het btw-nummer van deze bedrijven te controleren. Voorheen moest ieder btw-nummer à©à©n voor à©à©n gecontroleerd worden. Vanaf nu kunnen ondernemers een compleet bestand met btw-nummers van EU-handelspartners controleren. SkillSource, het bedrijf achter de websites elektronische-aangifte.nl en icp-opgave.nl, lanceert deze nieuwe dienst vandaag op de website BTW-nummer-controle.nl.

Naheffing voorkomen
Op BTW-nummer-controle.nl kunnen ondernemers btw-nummers controleren op geldigheid. De website maakt real-time contact met het btw-systeem van de verschillende EU-landen en controleert of het opgegeven btw-nummer klopt. Bedrijven die de gegevens van hun buitenlandse handelspartners niet controleren, kunnen rekenen op een naheffing als de aangeleverde gegevens incorrect blijken.