PERSBERICHT Leersum, 09-02-2010

SLAAPPROBLEMEN OPGELOST MET TRAINING GOED SLAPEN

LEERSUM - U slaap slecht en wilt daar wat aan doen? Slaapproblemen kunt u echt zelf beïnvloeden. In maart start in de praktijk van Ed Peeters Begeleiding Training en Advies de nieuwe training ´Goed Slapen‘˜. De bijeenkomsten, bedoeld voor mensen met serieuze slaapproblemen, bestaat uit 8 lessen van 1,5 uur en een nazorggesprek.
In de training bekijken we hoe u zo kunt leven dat u beter kunt slapen. Met speciale oefeningen verbeteren we uw vermogen tot ontspannen en concentreren. U wordt deskundig begeleid en u leert uzelf zo te benaderen dat u kunt gaan slapen wanneer u dat wilt! Met wat inzet zult u zeker positieve verandering zien! Aanmelden en informatie via www.edpeeters.nl of bel 0612190345 tijdens het slaapspreekuur.

-
-
-

Boiler plate
Ed Peeters Begeleiding Training en Advies is een eenmansbedrijf en verzorgt cursussen, trainingen en activiteiten voor particulieren, bedrijven en instellingen, gericht op persoonlijke ontwikkeling en het realiseren van veranderingsprocessen.
Afgestudeerd als Creatief Therapeut en Socioloog (vt) heb ik mij gespecialiseerd in het werken met natuurlijke beeldende materialen, rouwbegeleiding en verliesbegeleiding.
Ik wil in mijn praktijk een plek bieden waar volwassenen en kinderen hun vragen of levenshoudingen kunnen onderzoeken om zich daaraan te ontwikkelen. Een plek waar oefening van nieuw gedrag tot oplossing of verbetering van problemen kan leiden.
Ik ga er in mijn begeleidingswerk van uit dat iedere mens de mogelijkheden heeft om de vragen die hij zich stelt en de problemen die hij ontmoet kan beantwoorden en oplossen. Mijn taak is het om mogelijkheden te creëren, die inzicht in jezelf geven, zodat ontdekkingen leiden tot acties en verandering.

Noot voor redactie
Achtergrondinformatie is te verkrijgen op www.edpeeters.nl. of via tel. nr. 0343.759809. Foto‘˜s zijn beschikbaar via [email protected]