Al geruime tijd had de provincie Al Muthannah geen beschikking meer
over een hygienisch en goed werkend slachthuis. De beschikbare
slachthuizen vormden een gevaar voor de volksgezondheid. Daarom werden
ze gesloten. Maar de mensen willen toch hun vee blijven slachten. De
mensen slachten de dieren daarom in de open lucht, onder meer aan
lantaarnpalen bij de schapenmarkt.

Het slachthuis, waarvan de eerste steen door luitenant-kolonel Frits
van Dooren (commandant 11 (NL) Battle Group SFIR 5), samen met Dr
Kareem, op 25 november 2004 gelegd, is door een Irakese aannemer
gebouwd. Dit is mede gedaan om werkgelegenheid in de provincie te
brengen.

Al 13 jaar lang had de Irakese veearts Dr Kareem geprobeerd het project
van de grond te krijgen. Dankzij de CIMIC (Civil Military Co-Operation)
van SFIR 5 is er nu eindelijk een nieuw slachthuis dat voldoet aan de
gewenste hygienische eisen die gebaseerd zijn op Europese normen. In
het slachthuis kunnen dagelijks 200 schapen en tussen de 25 tot 50
runderen worden geslacht en er is werk voor vijftig personen.

Het slachthuis is bestemd voor de gehele provincie. Daarom zijn er ook
drie koelwagens bij geleverd, waardoor het vlees gekoeld gedistribueerd
kan worden naar de diverse slagers in de steden.

De dieren die in het slachthuis geslacht worden, blijven gedurende een
dag in een opvangruimte. De reden daarvoor is dat ze tot rust kunnen
komen na het transport naar het slachthuis. Tevens worden de dieren dan
door dierenartsen onderzocht op ziekten. Indien ze gezond bevonden
worden, mogen ze worden geslacht.

Op deze wijze is de laatste schakel in de vleesproduktieketen gesloten.
De gehele keten is door de CSE onder de loep genomen. Zo zijn er
terreinwagens verstrekt aan de dierenartsen, zodat ze de kuddes in de
woestijn kunnen bezoeken. Er is een veterinair instituut gebouwd waar
dieren onderzocht kunnen worden op onder meer infecties en er is onder
meer zorg gedragen voor inenting van dieren tegen brucelose. De
gecontroleerde slacht van de dieren is op deze wijze de laatste schakel.

Het slachthuis is op 9 maart geopend.

Bron: Nederlands Detachement in Irak