Slachtofferhulp Nederland gaat per 1 juli de voegingsformulieren controleren. Doordat Bureau Rechtshulp wordt opgeheven heeft het ministerie van Justitie Slachtofferhulp Nederland gevraagd om deze taak uit te voeren. Met een voegingsformulier kan een slachtoffer via het strafproces de schade op de dader proberen te verhalen. Als een voegingsformulier niet goed is ingevuld neemt de kans toe dat een rechter deze afwijst. Het slachtoffer krijgt dan geen schadevergoeding. Het is daarom belangrijk dat de formulieren goed worden gecontroleerd.

De controle zal in handen zijn van juridisch geschoolde betaalde medewerkers die in dienst zijn van Slachtofferhulp Nederland.

Positie in strafrechtketen
'Slachtofferhulp Nederland krijgt een steeds belangrijkere positie in de strafrechtketen. Geruime tijd bieden onze vrijwilligers hulp bij het invullen van het voegingsformulier. Daarnaast bereiden we slachtoffers ook voor op het spreekrecht en stellen we de schriftelijke slachtofferverklaring op. Nu is daar een nieuwe taak bijgekomen: het controleren van de voegingsformulieren', aldus Jaap Smit; Algemeen Directeur van Slachtofferhulp Nederland.

25.000 aanvragen per jaar
In 2004 werden ongeveer 25.000 voegingsformulieren bij het OM ingeleverd. In het afgelopen jaar werden deze voegingsformulieren nog gecontroleerd door het Bureau Rechtshulp of het Openbaar Ministerie. Vanaf 1 juli doet Slachtofferhulp Nederland dat. Het Openbaar Ministerie blijft verantwoordelijk voor het versturen en de administratieve verwerking van voegingsformulieren.

Ondersteuning invullen voegingsformulier
Naast de controle van de voeginsformulieren biedt Slachtofferhulp Nederland ook ondersteuning bij het invullen van de formulieren. In 2004 vulde Slachtofferhulp Nederland ruim 5.000 voegingsformulieren in.

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van een misdrijf of een verkeersongeluk. De organisatie biedt praktische, juridische en emotionele steun. Deze taken worden uitgevoerd door 1500 vrijwilligers en ruim 250 betaalde medewerkers.

bron:Slachtofferhulp Nederland