(Persbericht) Amsterdam, 15 november 2011,

Werknemers die ontslagen worden vanwege slecht functioneren krijgen gemiddeld een hogere ontslagvergoeding dan werknemers die om bedrijfseconomische reden worden ontslagen.
Deze opmerkelijke uitkomst volgt uit een dossier-analyse van ontslagorganisatie Ontslagspecialist (www.ontslagspecialist.nl).

Ontslagspecialist heeft bij 500 van de door haar behandelde ontslag-dossiers onderzocht wat de ontslagreden was en welke ontslagvergoeding de werknemer daarbij ontving.
Het blijkt dat slecht presterende werknemers in de praktijk een hogere ontslagvergoeding weten te realiseren dan werknemers die om een andere reden worden ontslagen.

Bij ontslagzaken wordt de hoogte van de ontslagvergoeding vaak bepaald met behulp van de zogenaamde ´kantonrechtersformule‘˜. Dat is een formule waarbij de leeftijd van de werknemer, de lengte van zijn dienstverband, het bruto salaris en de reden van ontslag belangrijke factoren zijn. De uitkomst van die formule is een ´richtlijn‘˜ voor de ontslagvergoeding.

Uit de dossier-analyse van Ontslagspecialist blijkt dat werknemers die om reden van disfunctioneren werden ontslagen, een ontslagvergoeding realiseerden die 46% boven die richtlijn ligt, terwijl werknemers die om bedrijfseconomische redenen werden ontslagen een ontslagvergoeding 23% onder de richtlijn ontvingen.

Het lijkt er dus op dat slecht presteren loont!

Maar het is goed naar de achtergrond van die opmerkelijke uitkomst te kijken. Volgens Edwin van Jaarsveld, jurist bij Ontslagspecialist, is de reden simpel. Veel werkgevers doen te weinig aan ´dossieropbouw‘˜: zij leggen het slechte presteren onvoldoende schriftelijk vast. Het slechte presteren valt daardoor moeilijk te bewijzen. Bovendien geven veel werkgevers de werknemer te weinig tijd en ondersteuning om zijn presteren te verbeteren via een zogenaamd ´verbetertraject‘˜. Door het ontbreken van een ´verbetertraject‘˜ en het bewijs van slecht functioneren, zal er in de regel geen gedwongen ontslag mogelijk zijn ( zie:
http://www.ontslagspecialist.nl/ontslag-disfunctioneren.html ) De onderhandelingspositie van de werknemer is daardoor sterk, wat leidt tot een hoge ontslagvergoeding.
De positie van de werknemer die om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen is vaak minder gunstig. De bedrijfseconomische reden is voor de werkgever meestal eenvoudig te bewijzen. Indien de werkgever ook nog kan aantonen dat er weinig geld is voor een ontslagvergoeding, is de kans groot dat de ontslagvergoeding lager uitvalt dan volgens de kantonrechtersformule.

Over Ontslagspecialist:
Ontslagspecialist is expert bij ontslagzaken en ontslagrecht (http://www.ontslagspecialist.nl/ontslagrecht.html). De aangesloten juristen en advocaten hebben vele jaren ervaring in het arbeidsrecht en helpen werkgevers en werknemers bij alle soorten ontslag.

Ontslagspecialist werkt landelijk. Neem voor nadere informatie contact op met Edwin van Jaarsveld via:
Tel nr: 0900 123 73 24
of mail naar [email protected]
Twitter: @ontslaginfo of @ontslagdienst