De aardappeloogst zal in 2006 uitkomen op 4,3 miljard kilo. Dit is 5 procent lager dan in 2005 en bereikt daarmee het laagste niveau sinds 1998. De bruikbare oogst zal, door veel uitval vanwege het extreem warme weer in juli en de uitzonderlijk natte periode in augustus, uitkomen op 3,9 miljard kilo. De opbrengst aan zaaiuien is met ruim 0,8 miljard kilo 16 procent lager dan in 2005. Dit blijkt uit de voorlopige oogstraming van het CBS.

Lage opbrengst aardappel
De opbrengst per hectare van aardappelen op kleigrond zal in 2006 uitkomen op 41 ton. Deze opbrengst is flink lager dan normaal. In de periode 2000 - 2005 varieerde de opbrengst tussen 42 en 47 ton per hectare. Na uitval wegens doorwas zal de bruikbare oogst in 2006 uitkomen op 36 ton per hectare.

Bij de aardappelen op zand- en veengrond is ook sprake van een lagere opbrengst per hectare. Dit is vooral het gevolg van de matige groei. In 2006 is de verwachte opbrengst per hectare 40 ton. In de jaren 2000 - 2005 varieerde deze opbrengst tussen 44 en 50 ton. De bruikbare opbrengst per hectare op zand- en veengrond zal 38 ton bedragen. De gemiddelde aardappelopbrengst per hectare op kleigrond is doorgaans lager dan op zand- en veengrond. Op klei worden namelijk relatief veel pootaardappelen geteeld die een lager oogstgewicht hebben dan consumptieaardappelen.

Zuidwest Nederland zwaar getroffen
In 2006 kampen vooral de aardappeltelers in Zeeland en Zuid-Holland met een slecht seizoen. In deze twee provincies met juist veel consumptieaardappelen komt de oogst uit op bijna 46 ton per hectare. De bruikbare oogst zal waarschijnlijk 38 ton per hectare bedragen. Bijna een derde van alle poot- en consumptieaardappelen wordt in deze provincies geteeld.

Uienoogst fors omlaag
De opbrengst aan zaaiuien is naar verwachting 823 miljoen kilo. Dit is ruim 16 procent lager dan in 2005. Deze daling is opmerkelijk omdat het beteelde areaal in 2006 bijna 10 procent groter was dan in 2005. De opbrengst per hectare komt in 2006 waarschijnlijk uit op 45 ton. Hiermee is de uienoogst per hectare bijna een kwart lager dan vorig jaar.

bron:CBS