In september 2006 startte de Algemene
Inspectiedienst (AID), onder leiding van het Functioneel Parket,
een tweetal strafrechtelijke onderzoeken naar mogelijk gepleegde
strafbare feiten op de veemarkt in Leeuwarden en Utrecht.
Aanleiding hiervoor was een aangifte van de Stichting Dierenrecht
Nederland. De aangifte bestond uit een heimelijk gemaakte
hoeveelheid film- en beeldmateriaal.

De AID heeft het film- en beeldmateriaal
nauwkeurig bestudeerd en getoond aan onafhankelijke dierenartsen.
Alhoewel de getoonde beelden als verwerpelijk kunnen worden ervaren
zijn deze op bepaalde punten door de dierenartsen genuanceerd. Op
basis van de beelden kwamen, voor wat betreft de veemarkt
Leeuwarden, een aantal verdachten naar voren. Voor wat betreft de
veemarkt Utrecht kwam er één verdachte naar voren.
Alhoewel in beide processen-verbaal meerdere personen op de beelden
te zien zijn en mogelijk betrokken waren is de identiteit van die
personen niet achterhaald.

Het Functioneel Parket heeft besloten om,
met betrekking tot de veemarkt Leeuwarden, twee verdachten te
vervolgen voor overtreding van de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren. Een derde verdachte zal wegens gebrek aan wettig en
overtuigend bewijs niet worden vervolgd.

De verdachte met betrekking tot de
veemarkt Utrecht zal eveneens wegens gebrek aan wettig en
overtuigend bewijs niet worden vervolgd.

bron:OM