De vliegbasis Gilze-Rijen heeft
maandagavond een belangrijke rol gespeeld bij de bestrijding van
een grote bos- en heidebrand. De brand woedde aan de
Maastrichtsebaan in de gemeente Alphen, in de directe omgeving van
een munitiepark, een kampeerterrein en een villawijk. Door de
alerte en snelle reactie van het bewakingspersoneel en de brandweer
bleef de schade beperkt tot ruim anderhalve hectare afgebrand
bos-en heidegebied.

Een patrouillerende hondengeleider merkte
de bosbrand rond kwart voor negen op en gaf het door aan de
Alarmcentrale van de vliegbasis. Deze alarmeerde de
gemeenschappelijke Meldkamer Tilburg en liet een E-One, een
Tankautospuit (TAS) en een manschappenbus ter ondersteuning
uitrukken. Ook werd de reserve piketploeg opgeroepen.

Brandweerkorpsen uit Alphen-Chaam, en
Baarle-Nassau rukten uit voor een zogeheten middenbrand. In de
gortdroge bossen greep het vuur onder invloed van de wind echter zo
snel om zich heen dat brandweerkorpsen uit de wijde omgeving
moesten uitrukken om de inmiddels zeer grote brand te
bestrijden.

Terwijl de E-One het brandweerkorps
Alphen-Chaam van water voorzag, begon de TAS met het preventief
nathouden van de periferie van het benedenwinds liggende
Munitiepark Alphen. Bij de brandbestrijding zijn in totaal vijftig
man en acht voertuigen ingezet. Rond 22.30 uur werd uiteindelijk
het sein brandmeester gegeven. Het nablussen duurde nog tot diep in
de nacht.

bron:MinDef