Ontvang gratis mobiliteitsadvies op maat voor uw organisatie.

Goedkoper het vervoer van uw medewerkers regelen, meer gemotiveerd en productiever personeel, minder moeite met parkeren, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Iets voor u? Dan kunt u nu subsidie krijgen voor mobiliteitsadvies op maat voor uw onderneming. Met de mobiliteitsvoucher voor het MKB is het advies van, geaccrediteerd adviesbureau, Zero-e nu gratis voor uw onderneming.

De overheid heeft een regeling in het leven geroepen, speciaal voor MKB ondernemingen met tussen de 25 en 250 medewerkers, waardoor het mogelijk is om gratis advies op maat te krijgen van een adviseur. De mobiliteitsscan geeft inzicht in de mogelijkheden om daadwerkelijk slim te reizen en slim te werken. De kosten van dit advies (€ 1.500,-) worden door de overheid bekostigd.

Mocht u enthousiast zijn over het advies en de slag willen maken naar de concrete uitvoering, dan stelt de overheid nog eens maximaal € 4.500,- per bedrijf beschikbaar, afhankelijk van de kosten van deze implementatie.

Zero-e, adviesbureau op het gebied van duurzaam transport en mobiliteit, is geaccrediteerd om het advies te geven. Dit zal zij doen op de, voor haar bekende, praktische manier. Zij zal daarbij, indien gewenst, naast mobiliteitsmanagement, ook nog aandacht besteden aan alternatieve brandstoffen en schone technologieën.

Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van Agentschap NL (http://www.nlmilieuenleefomgeving.nl/mobiliteitsvouchers/).

Meer informatie over Zero-e is te vinden op http://www.zero-e.nl/BU/Mobiliteitsscan_MKB_voucher.html.

---
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Elske van de Fliert, [email protected], 033-7676412