Veel betere regelingen voor minder geld: de agrarische sector kan uiterst tevreden zijn met de slimme aanpak van arbeid, ziekte en pensioenen in de agrarische sector. Bonden en werkgevers hebben overstijgende afspraken gemaakt voor de hele sector. Die zijn nodig omdat een nieuw WAO-stelsel à©n een nieuw zorgstelsel worden ingevoerd. De nieuwe CAO Arbeid en Ziekte kan de open eindes in de 34 bestaande agrarische CAO's in een klap invullen met flink verbeterde regelingen. De 175 duizend werknemers bij grote en kleine bedrijven die onder de 34 agrarische CAO's vallen gaan er op vooruit.

'Het is met name winst voor de lage inkomens en voor mensen die ziek worden.' concludeert een tevreden bestuurder Anne Jan de Graaf van FNV Bondgenoten. 'Niet voor niets, want het is zwaar werk in de agrarische sector.' Ook ontstaat er een mogelijkheid voor extra kortingen op de premie van de zorgverzekering voor leden van de FNV Bondgenoten. 'Zo laten we zien hoe je tegelijkertijd zakelijk à©n sociaal kunt zijn.'

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is er verplichte basisregeling en een goede plusverzekering. Een nieuwe zorgverzekering gaat naadloos aansluiten bij de bestaande pakketten. Dankzij het integreren van preventie, zorg en reïntegratie kan op de kosten van de verzekeringen worden bespaard. Dat schept ruimte voor betere aanvullingen van uitkeringen. De werkgevers incasseren het voordeel van de gezamenlijkheid, want een grote partij onderhandelt makkelijker met betrokken zorg- en dienstverleners. Op een schaal van 175 duizend werknemers leveren besparingen veel op. De werknemers delen mee in het voordeel. Zieken krijgen - als ze meewerken aan reïntegratie trajecten - hogere en langere aanvullingen op de WIA en WGA. Het pluspakket maakt zelfs aanvullingen mogelijk tot 100 procent van het oude loon in de eerste twee jaar, daarna volgt nog 5 jaar aanvulling tot 80 procent. Nu duurt aanvulling maar 4 jaar met maar 70 procent in het tweede jaar en 90 in het vierde. Speciaal voor de mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn en in regelingen elders buiten de boot vallen is er in deze regeling een traject van reïntegratie ontworpen met aanvullingen tot 100 procent van het oude loon gedurende maximaal 5 jaar. De zorgverzekering kan rekening gaan houden met de bijzondere omstandigheden, zoals ziekenvervoer en thuiszorg op het platteland.

De nieuwe pensioenregeling in deze CAO gaat uit van een uittreedleeftijd van 62 jaar. De bestaande VUT-, prepensioen- en pensioenpremies zijn voldoende voor financiering van de nieuwe regeling en dankzij het verlagen van de franchise wordt toch de fiscale ruimte geschapen voor eerder stoppen met werken.
 
bron:FNV Bondgenoten

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular