Op de provinciale weg N409 tussen Nieuwegein en Houten loopt het verkeer tijdens de avondspits regelmatig vast. Een belangrijk knelpunt is de afslag bij de Essenkade, vlak voor de Rondweg Houten. De provincie Utrecht heeft de verkeerslichten op deze plek vanaf 31 mei jl. opnieuw ingesteld, waardoor de wachttijden aanzienlijk worden ingekort.

Tijdens de avondspits is het doorgaand verkeer vanaf rijksweg A12 richting Houten groter dan momenteel verwerkt kan worden. De tijdsinstellingen van de verkeerslichten bij de afslag Essenkade zijn door de provincie Utrecht opnieuw ingesteld. Dit heeft tot gevolg dat de installatie `slimmer' en efficiënter werkt. De techniek achter de verkeerslichtinstallatie regelt dat deze voortdurend de beste wachttijden berekent om het verkeer vanuit verschillende richtingen optimaal te stroomlijnen. Met een bescheiden investering van circa 25.000 euro in de verbetering van deze techniek is de opzet om de wachttijden voor de stoplichten tijdens de avondspits te verminderen met 10%. Dit betekent naar verwachting inkrimping van de wachtrij met 200 meter. De verbeterde verkeerslichten worden aangesloten op een kwaliteitscentrale in het Provinciehuis. Vanuit deze centrale wordt gecontroleerd hoe de verkeerslichtinstallatie in de praktijk functioneert. Binnen zes maanden is bekend of deze ingreep een succes is.

Utrecht Onderweg
De verbetering van deze verkeerslichten is à©à©n van de Quick Win-projecten van de provincie Utrecht, die onder de vlag van "Utrecht Onderweg" worden uitgevoerd. Sinds het najaar van 2003 werken verschillende overheidspartijen in de regio's Eemland en Utrecht in dit samenwerkingsverband inhoudelijk met elkaar samen om verkeers- en vervoersvraagstukken aan te pakken.

bron:Provincie Utrecht