Slimmer werken of sociale innovatie staat onder andere voor: Minder hiërarchie, resultaatgerichtheid, minder beheer, minder plaats- en tijdgebonden productie. Het zijn structurele veranderingen vanuit strategische overwegingen. Welke voortkomen uit de vergrijzing op de arbeidsmarkt, een veranderende concurrentiepositie of de nieuwe competenties die de jonge generatie medewerkers meebrengt.

Sommige organisaties overwegen bepaalde verandervraagstukken intern op te lossen. In veel gevallen is dit een goede keuze. Echter veel managers zijn niet geselecteerd op vaardigheden met betrekking tot verandermanagement. Verandervraagstukken zijn daarom vaak succesvoller op te lossen met hulp van een externe partij. Vanaf 3 mei 2010 is 10voor5 beschikbaar.

Een bundeling van 25 jaar ervaring in verandervraagstukken. 4 professionals op het gebied van advies, project-/interim management en training die opereren als à©à©n multidisciplinair team vanuit à©à©n plan. Een plan dat met en voor organisaties wordt opgesteld, met daarin een juiste mix van analyse, advies, managementondersteuning en training. 10voor5 bedient zowel bedrijfsleven, overheid, zorg en welzijninstellingen door het tegelijk of afzonderlijk inzetten van verschillende interventietechnieken, die verandering realiseren en borgen.

Voor meer informatie:

Home