Greenpeace, het Global Platform on Shipbreaking en Turkse milieuorganisaties zijn zeer verheugd met de beslissing van de Turkse minister van milieu Pepe om het sloopschip de Otapan definitief niet toe te laten in Turkse wateren. Het is onmogelijk om op de Turkse
werf in Aliaga een schip met zoveel giftige stoffen zoals asbest, PCB's en zware metalen op een schone en veilige manier te slopen.

De exportvergunning die staatssecretaris Van Geel had afgegeven voor de Otapan sprak van 1000 kilo asbest, terwijl na grote druk van Turkse milieuorganisatie Van Geel moest toegeven dat het schip zeker 54.000 kilo asbest bevat. Van Geel deed dit in eerste instantie af als een 'vergissing' maar dit weekend maakte Greenpeace bekend dat VROM al sinds 2002 over gegevens beschikt waaruit blijkt dat het om een veel grotere hoeveelheid
gaat.

De Turkse minister zei op de persconferentie in Turkije dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan schending van diplomatieke regels. Hij geeft aan dat onder de internationale  Basel Conventie (1) hier, vanwege de foutieve exportvergunning, sprake is van een illegaal transport en het schip alleen daarom al niet kan toelaten.

'Wij zijn blij dat Turkije zich niet heeft laten dwingen het schip te accepteren,' aldus Liesbeth van Tongeren, directeur Greenpeace Nederland. 'Dit is goed voor het Turkse milieu en de gezondheid van Turkse arbeiders. Sloopschepen zoals de Otapan zijn een probleem voor veel Westerse landen, en wij mogen die verantwoordelijkheid niet afschuiven op minder welvarende landen. Van Geel is nu gedwongen het schip terug te laten komen en het goed en schoon te laten slopen.'

De Otapan is een duidelijk voorbeeld dat laat zien dat er snel gewerkt moet worden aan een goede oplossing voor sloopschepen. Het Global Platform on Shipbreaking zal, ondersteund door Greenpeace, niet alleen het vervolg van de Otapan op de voet volgen, maar ook hoe het andere sloopschepen vergaat

bron:Greenpeace