Amsterdam, woensdag 15 december 2004 . Het Amsterdamse
Slotervaartziekenhuis heeft woedend gereageerd op de berichten
vanmorgen in de media over mogelijke sluiting van haar ziekenhuis.
Aanleiding was een brandbrief die Minister Hoogervorst van
Volksgezondheid afgelopen dinsdag van zorgverzekeraar AGIS ontving.
Daarin roept AGIS op tot sluiting van het Slotervaartziekenhuis omdat
er te weinig patiënten zouden zijn en omdat het ziekenhuis in
financiële problemen zou verkeren.
Dit is volslagen nonsens,. aldus de ziekenhuis directie. .AGIS heeft de minister op grove wijze misleid..  
 
.De financiële problemen van het Slotervaartziekenhuis dateren uit de
tijd dat wij nog een gemeenteziekenhuis waren en de overgang moesten
maken van gemeentedienst naar private stichting,. zegt Paul
Sturkenboom, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.
.Wij zijn juist zeer verheugd dat wij als een van de weinige
ziekenhuizen met een positief resultaat hebben kunnen afsluiten in de
afgelopen jaren. Dat gaat ook dit jaar weer gebeuren.. Het ziekenhuis
boekte afgelopen jaar een positieve resultaat van . 2,65 miljoen. 
 
 
Verbouwing van 17 miljoen in volle gang  
De berichten over sluiting kwamen als een totale verrassing voor het
ziekenhuis, omdat die discussie al lang en breed is gevoerd in 2001,
toen AGIS al plannen had om de zorgtaken van het Slotervaartziekenhuis
onder te brengen bij andere ziekenhuizen en zorginstellingen in de
hoofdstad. Die plannen zijn toen gestrand omdat het ziekenhuis met een
eigen innovatieve oplossing kwam, namelijk: het omvormen van de
organisatie tot een Diagnose Behandel Centrum met een zogenaamd
.Zorghotel.. De minister stemde het jaar daarop (2002) in met een
verbouwing van 17 miljoen euro, die loopt tot en met 2005. .Nog geen
twee maanden geleden werd het laatste besteksplan nota bene
goedgekeurd,. aldus de directie. .Volslagen idioot dus om het nu weer
over eventuele sluiting te gaan hebben..  
 
Los van de verbouwing heeft het Slotervaart de eigen capaciteit de
afgelopen twee jaar terug geschroefd van 550 naar 310 bedden. De
huidige bezetting van die 310 is maar liefst tachtig procent. 
 
 
Marktwerking in de kiem gesmoord  
Naast het feit dat het ziekenhuis al lang de financiën weer op orde
heeft, zij zelf een capaciteitsreductie heeft bewerkstelligd en al in
2001 een eigen plan heeft getrokken waar met toestemming van de
minister stevig voor verbouwd wordt, verbaast de directie zich ook over
het feit dat AGIS met deze zet lijnrecht ingaat tegen de marktwerking
die vanaf 1 januari 2005 van kracht wordt. Een van de drie Amsterdamse
ziekenhuizen sluiten zou het basisbeginsel hiervan al direct in de kiem
smoren, zo vindt het ziekenhuis.  
 
De directie van het Slotervaart Ziekenhuis overweegt tegen AGIS
juridische stappen te zetten. Daarnaast heeft zij de minister per brief
om spoedoverleg gevraagd.   

Bron: Slotervaartziekenhuis