In Amsterdam is het aantal volledig leerplichtige thuiszitters uit het Voortgezet Onderwijs (VO) vrijwel verdwenen. Dit blijkt uit cijfers van het stedelijk meldpunt dat in een jaar een significante daling laat zien. Op 1 februari 2005 had het meldpunt in het schooljaar 04/05 80 meldingen van V.O.-thuiszitters tussen de 12 en 16 jaar geregistreerd. Op 1 februari 2006 is het aantal in schooljaar 05/06 gedaald naar 11. Verantwoordelijk voor deze forse reductie zijn de vier zgn. Transferia die inmiddels op 4 plaatsen in de stad dagelijks leerlingen opvangen die van school verwijderd worden of geen school hebben.

In deze Transferia werken het VO, REC-4 (speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen) en jeugdzorg intensief samen. D.m.v. een integrale aanpak bieden zij leerlingen en ouders hulp, terwijl de school loopbaan van de leerling op het Transferium wordt voortgezet. Deze aanpak duurt op deze wijze maximaal een half jaar. Daarna wordt de leerling weer door een school opgenomen.Tijdens het verblijf in het Transferium is de verwijzende school actief betrokken. De Transferia zijn voorzieningen van het VO-samenwerkingsverband., dat de regie voert en opdrachtgever is voor Altra Jeugdzorg en REC-4 die de programma.s uitvoeren. Bureau Jeugdzorg en Spirit, ook een jeugdzorginstelling, zijn aan de Transferia verbonden. Een  onderwijsschakelloket plaatst de leerlingen namens de verwijzer, wat in 83% een school is. Vanaf 1 september 2005 zijn de Transferiumvoorzieningen gefaseerd over de stad geïmplementeerd. De maximale capaciteit van 108 plaatsen is op 1 maart j.l. bereikt. Inmiddels hebben zo.n 100 leerlingen van 35 VO-scholen de weg naar een Transferium gevonden.
bron:Esprit Scholengroep