De eigenaresse van een witte boot, een
38-jarige vrouw uit Poeldijk, deed dinsdag 12 juni aangifte van
diefstal van haar boot vanaf het water aan de Nieuwe Vaart . Bij de
aangifte verzocht de vrouw om een sms-alert te versturen dat haar
boot was gestolen. Zij wist dat het sinds kort bestond en dacht;
‘niet geschoten is altijd mis’. Dat vond de politie ook
en die verstuurde kort na de aangifte een sms-alert van de gestolen
boot naar alle deelnemende burgers. Binnen twee uur belde een vrouw
uit Poeldijk (sms-deelneemster) dat zij de witte boot in de
Wennetjessloot had gezien. Politieagenten troffen inderdaad de boot
aan waarna de gedupeerde vrouw dankbaar haar boot weer in ontvangst
nam.

Wat is sms-alert?

De gemeente en politie zijn er om de
veiligheid te waarborgen. Natuurlijk kunnen zij dat niet alleen.
Ook burgers kunnen nu een bijdrage leveren aan de veiligheid in hun
eigen woonomgeving. Met sms-alert informeert de politie deelnemende
burgers snel over actuele zaken in hun wijk. Bijvoorbeeld: een kind
is zoek of een inbreker is gesignaleerd in een wijk. Deelnemers
kunnen tips en andere bruikbare informatie doorgeven aan de
politie. Met deze informatie kan een vermist kind worden
teruggevonden of de inbreker worden aangehouden. Het is natuurlijk
niet de bedoeling dat de deelnemers zelf verdachten opsporen of
aanhouden. Dat is een taak van de politie. Van de deelnemers wordt
verwacht dat zij alert reageren en de juiste informatie doorspelen.
Ook kan sms-alert worden ingezet voor preventiemaatregelen tijdens
vakantieperiodes. Alle informatie die de veiligheid in de wijk
vergroot, komt voor dit project in aanmerking.

bron:Politie Haaglanden