(Persbericht) IN HET RITME VAN DE DEINING

Dit boek vertelt het verhaal van een straatarme schippersfamilie tijdens de woelige eerste helft van de twintigste eeuw. De historische roman geeft een realistisch beeld van het rondtrekkende en risicovolle bestaan van een Nederlandse schippersfamilie.
Het verhaal speelt zich af in talloze streken, dorpen en steden, kriskras door Nederland en België. Niets menselijks is de personages vreemd en de gebeurtenissen in tijden van crisis, oorlog en ziekte gaan gepaard met emoties van hartstocht en berusting, hoop en wanhoop, haat en liefde.

Over Hendrik Lenten

De in deze roman beschreven gebeurtenissen zijn deels autobiografisch. De geboortedatum van de hoofdpersoon valt daarom om een speciale reden samen met die van de schrijver. Lenten heeft de gebeurtenissen goeddeels zelf meegemaakt, zij het geromantiseerd en aangevuld met belevenissen van mensen buiten het gezin waarin hij opgroeide. Zo werd hij, net als de hoofdpersoon geboren op een binnenschip, op dat moment afgemeerd in de Vlugthaven te Amsterdam. Niet hoogbegaafd zoals Wouter, maar wel erg leergierig. Na drie jaar lager onderwijs (bij de gratie van fondsenwerving!), heeft Lenten zich als autodidact opgewerkt tot kunstschilder, constructeur en schrijver. Ook daarin speelde zijn geboortestad een belangrijke rol. Toevallig of niet, zijn carrià¨re als technicus begon bij Werkspoor te Amsterdam - en daar werd ook voor de allereerste keer zijn werk geëxposeerd.

E. Reitsma, recensent.

Noot voor de redactie: voor een interview, meer informatie of vragen kunt u rechtstreeks bellen met Hendrik Lenten, telefoonnummer 0515-438697.
E-mail: