De maximumsnelheid voor autobussen gaat omhoog van 80 naar 100
kilometer per uur. Het kabinet heeft dat op voorstel van minister Peijs
(VenW) besloten. De verhoging is bedoeld om de reistijden van bussen te
verkorten.

De nieuwe limiet geldt alleen voor bussen die geen staanplaatsen
hebben. Ook moeten bijvoorbeeld de remmen en de banden aan een aantal
eisen voldoen.

De hogere maximumsnelheid leidt tot een lichte verhoging van het
brandstofgebruik en de CO2-uitstoot. Binnen het programma 'het Nieuwe
Rijden' wordt buschauffeurs daarom een zuinige rijstijl aangeleerd, die
leidt tot minder brandstofverbruik en positief is voor de
verkeersveiligheid.

De nieuwe snelheidslimiet gaat in op 1 mei 2005

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Persbericht ministerraad)

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular