Staatssecretaris Ross (VWS) verwacht dat jongeren met psychiatrische problemen straks sneller worden geholpen. Een protocol moet ervoor zorgen dat de bureaus jeugdzorg en zorgaanbieders beter gaan samenwerken. Staatssecretaris Ross (VWS) schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.Op 1 januari 2005 is de Wet op de jeugdzorg ingegaan. Sindsdien verzorgen de bureaus jeugdzorg de indicatiestelling voor jongeren met psychiatrische problemen. In opdracht van Ross heeft het IPO hiervoor een protocol (richtlijn) ontwikkeld.

Protocol
Dit protocol beschrijft onder meer welke informatie het bureau jeugdzorg moet verzamelen. Ook staat er in welke methoden de bureaus moeten gebruiken om de aard en de omvang van de psychiatrische problemen vast te stellen. Verder beschrijft de richtlijn welke gegevens het bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders moeten uitwisselen.Ross verwacht dat jongeren sneller bij de instellingen terechtkomen als het protocol is ingevoerd.

Samenwerking
Ross vroeg om een protocol na signalen over de moeizame samenwerking tussen de bureaus jeugdzorg en de instellingen voor jeugd-geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg bevestigt dit beeld, aldus Ross.De inspecties schrijven in hun rapport dat de samenwerking tussen de bureaus jeugdzorg en de instellingen voor jeugd-ggz 'veel te wensen overlaat'. Zo houden zij bijvoorbeeld dubbele intakegesprekken en sluiten hun werkwijzen te weinig op elkaar aan. Hierdoor moeten jongeren volgens de inspecties te lang wachten op hulp.

Bron:VWS