Rijexamenkandidaten met faalangst hoeven niet eerst vier keer te zakken om gebruik te kunnen maken van een speciale voorziening. Zo'n voorziening zou direct toegankelijk moeten zijn, bijvoorbeeld op doktersattest, aldus minister Karla Peijs.

In antwoord op vragen van het SP-Tweede Kamerlid Gerkens schrijft de minister dat ze overweegt om het staatsexamen af te schaffen voor mensen die in vijf jaar tijd vier keer zijn gezakt. Niet vanwege de kosten  maar omdat zij vindt dat er een uniform examen moet zijn. ´Het gewenste niveau van bekwaamheid is voor iedereen hetzelfde,' aldus de minister. Ze heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gevraagd om in het kader van het project voor de modernisering van het rijexamen een voorstel te ontwikkelen voor mensen met faalangst.

bron:VenW