Patiënten bij wie door de huisarts een vlek op de longen is geconstateerd kunnen binnen een paar dagen weten of zij longkanker hebben of niet. Dit is mogelijk door een andere opzet van het complete diagnostisch onderzoek bij de afdeling longziekten van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA). De onzekerheid van de patiënt over het al dan niet hebben van de ziekte wordt hiermee beperkt.

Als de huisarts bij onderzoek van de patiënt het vermoeden heeft dat het niet goed zit, kan de patiënt op zeer korte termijn bij een longarts in het MCA terecht. Het verdere onderzoek gebeurt in de vorm van een soort carrousel: na het eerste gesprek met de longarts volgen longfunctieonderzoek, bloedonderzoek, ECG, gecombineerde PET-CT-scan en broncoscopie. Nog dezelfde dag wordt het pathologisch onderzoek afgerond, waardoor bij het afsluitende gesprek 's middags zo mogelijk een diagnose, stadium van ziekte en behandelopties aan de orde te kunnen komen.

Voor de patiënt betekent de snelle diagnose dat hij maar kort in onzekerheid verkeert over de eventuele aanwezigheid van kanker. Mocht tot een operatie worden besloten, dan kan deze ook snel (gemiddeld binnen twee weken) in het MCA gebeuren.

Voor de invoering van de sneldiagnostiek duurde het vaak enkele weken voordat de patiënt uitsluitsel kreeg over de ernst van zijn ziekte.

Al enige jaren geeft de afdeling longziekten een volledige oncologische behandeling. De ingebruikname van de nieuwe PET-CT op 20 april zal de diagnostische mogelijkheden bij deze ziekte verder versnellen en verfijnen. Bovendien kent het ziekenhuis voor longkanker een combineerde behandeling van chemo- en radiotherapie en is er recent door de longartsen gestart met endoscopisch en echoscopisch onderzoek. Door de introductie van de 'endo-echo' kan op een veel minder ingrijpende manier het stadium van longkanker worden onderzocht. Uit recente cijfers van het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA) blijkt dat MCA van alle ziekenhuizen in Noord-Holland, inclusief Amsterdam en Flevoland, de meeste longtumoren behandelt.

bron:MCA