(Persbericht) Hoofddorp, 1 november 2011 SNS Reaal kiest voor de dienstverlening en tools van Micro Focus, marktleider op het gebied van modernisering en management van enterprise applicaties, om haar backoffice systeem te vernieuwen. Hierbij wordt het gehele core banking-systeem gemigreerd van het mainframe naar een open platform. Met deze migratie realiseert SNS Reaal een significante reductie van de IT-kosten en is de bank in staat met haar IT-infrastructuur sneller in te spelen op marktontwikkelingen. In 2012 wordt de migratie afgerond.

De vernieuwing van de backoffice verbetert de performance van de applicaties en legt de basis voor een volgende moderniseringsstap. Door de Cobol ontwikkeltool, Visual Cobol, in te zetten kunnen de applicaties nu bijvoorbeeld draaien in Eclipse en JVM of Visual Studio en .NET. Daarmee sluit deze modernisering aan op platformen van de toekomst.

à¢â‚¬Å“Innovatie en kwaliteitsverbetering staan bij SNS Reaal hoog op de agenda en daar sluit de keuze voor dit migratietraject met Micro Focus bij aan. In de sterk concurrerende markt is het van groot belang om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen en behoeftes. De systeemvernieuwing draagt er aan bij dat we onze stevige positie in het bankwezen kunnen behouden en verder kunnen uitbouwenà¢â‚¬, aldus Martin Wientjes, Bedrijfshoofd bij SNS Reaal.

Ronald Hovius, Accountmanager bij Micro Focus sluit zich aan bij Wientjes. En vervolgt: à¢â‚¬Å“De samenwerking met SNS Reaal beschouwen we als een compliment. In feite draait de hele organisatie op het core banking-systeem. Dat onze software het hart van deze omgeving zal ondersteunen, benadrukt de effectiviteit en betrouwbaarheid van onze oplossing en dienstverlening.à¢â‚¬