Nederland heeft er een nieuwe community bij, boeklezers.nl. Boeklezers.nl is een sociaal netwerk over boeken, nagenoeg alle Nederlandse boeken en auteurs zijn hier terug te vinden. De leden kunnen boeken recenseren en tippen, verder kunnen ze bijhouden welke boeken ze gelezen hebben. Ook het starten van leesclubs behoort tot de mogelijkheden.

De site is gekoppeld met de twee grootste sociale netwerken, Facebook en Hyves, waardoor het inschrijfproces een stuk soepeler verloopt. Door de integratie kunnen lezers ook meteen hun vrienden op andere netwerken vertellen welk boek zij nu lezen. Ook kunnen zij hierdoor gemakkelijk vrienden een boek tippen.

Op later termijn zal Boeklezers.nl op basis van wiskundige algoritmes mensen boeken gaan tippen, op basis van hun recensies en tips. Hierdoor krijgt elke lezer persoonlijke, relevante boekentips.