De centrale werkgevers en werknemersorganisaties hebben vrijdagochtend unaniem besloten om de voorstellen van minister De Geus van sociale zaken voor de een nieuwe wao voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) naar de prullenbak te verwijzen.

Belangrijk struikelblok is dat er geen vertrouwen bestaat dat verzekeraars geen gelijke kansen krijgen met het UWV bij de uitvoering van deze hybride wet. Het gaat daarbij niet alleen om de premieopslag bij het UWV, maar ook om de rolverdeling tussen deze publieke uitvoerder en verzekeraars en de gegevensuitwisseling. Hierdoor blijft een reële keuzemogelijkheid voor werkgevers achterwege.

Maar ook als er wel een level-playing field zou ontstaan wijst MKB-Nederland de voorstellen van de hand. De uitvoering van de wetgeving is dermate complex, dat deze aan de gemiddelde mkb-ondernemer niet meer uit is te leggen. De wet is mede zo ingewikkeld geworden door de keuze voor een tijdelijke loongerelateerde uitkering die overgaat in een vervolguitkering, tenzij voldoende verdiencapaciteit wordt gerealiseerd.

In een brief aan de Tweede Kamer laten sociale partners weten de voorstellen voor de regelingen voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten en die voor mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn wel te ondersteunen. De WGA zou wat hen betreft beter alleen kunnen worden uitgevoerd door private partijen (verzekeraars), zoals de SER destijds heeft voorgesteld. Dit voorkomt een hoop problemen.

bron:MKB