De sociale recherche Noord-Holland-Noord
heeft onlangs twee zaken van bijstandsfraude opgespoord. Daarbij is
de gemeente Alkmaar benadeeld voor respectievelijk
€225.000,-en €103.000,-. Tegen de betrokkenen is
proces-verbaal opgemaakt. Tezijnertijd zullen zij zich moeten
verantwoorden voor de strafrechter.

De eerste zaak betreft een 64-jarige vrouw
en een 58-jarige man. De vrouw ontving jarenlang een
bijstandsuitkering van de gemeente Alkmaar, maar verzweeg dat zij
vanaf 1982 samenwoonde met de man. De man stond door de jaren heen
op wisselende adressen ingeschreven en had al die tijd inkomen uit
arbeid. De sociale recherche heeft tegen beiden proces-verbaal
opgemaakt. Er is voor ongeveer € 225.000,- gefraudeerd. In
verband met verjaring gaat de gemeente Alkmaar circa €
125.000,- terugvorderen. De uitkering is inmiddels
beëindigd.

Schijnverlating

Daarnaast heeft de sociale recherche
Noord-Holland Noord een 42-jarige vrouw en een 50-jarige man
aangehouden. De zaak betreft een zogenaamde schijnverlating en
speelt sinds december 1999. De vrouw ontving een bijstandsuitkering
van de gemeente Alkmaar, de man een WAO-uitkering. De betrokkenen
zijn gescheiden van tafel en bed, maar woonden niettemin samen. De
man stond ingeschreven op een ander adres dan zijn (ex-)vrouw. Deze
woning verhuurde hij onder aan vier illegalen. De illegalen zijn
inmiddels door de Vreemdelingendienst het land uitgezet. De
gemeente Alkmaar is voor € 103.000,- benadeeld. Dit bedrag
wordt teruggevorderd. De uitkering is stopgezet.

bron:Gemeente Alkmaar