De veiligheid van werknemers van sociale
werkplaatsen is verbeterd maar nog steeds onvoldoende. Bij 64 van
alle negentig bedrijven in Nederland is sprake van onveilige
machines. Bij enkele bedrijven is het aantal overtredingen zelfs
nog hoog te noemen.

Deze conclusies staan in een rapport van
de Arbeidsinspectie dat door staatssecretaris Van Hoof van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is gestuurd. Van Hoof
spreekt van een zorgelijke situatie. Hij wijst op de kwetsbaarheid
van werknemers in de sociale werkvoorziening. Die hebben vaak een
beperking: lichamelijk, verstandelijk of psychisch.

Vorig jaar kwamen de resultaten naar
buiten van eerdere controles van de Arbeidsinspectie. Toen bleek
vooral het toezicht bij het werken met machines tekort te schieten.
De resultaten waren zo ernstig dat de staatssecretaris besloot dit
jaar opnieuw te inspecteren, waarbij alle sociale werkplaatsen zijn
bezocht. Daar zijn nu alle machines onder de loep genomen.

Hoewel dus meer bedrijven en meer machines
zijn gecontroleerd, is het aantal overtredingen dit jaar gedaald
van 317 naar 260. Ook is het aantal bedrijven dat veilig werkt,
gestegen. Het toezicht en de veiligheid van machines zijn
verbeterd. Toch is er nog teveel mis, ondanks de inspanningen van
de branche-organisatie Cedris. Voorlichting en stimulansen van deze
organisatie hebben lang niet bij alle bedrijven het gewenste
effect.

Van Hoof schrijft de Kamer dat hij Cedris
en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vorige maand over de
resultaten heeft aangesproken. De bedrijven die nog onveilig zijn,
moeten snel een inhaalslag maken, aldus de staatssecretaris.
Arbeidsveiligheid moet blijvend de aandacht krijgen. Een positieve
ontwikkeling vindt hij de initiatieven van Cedris om het
veiligheidsbewustzijn in sociale werkplaatsen te vergroten. Hij
zegt verder vanuit het ministerie een brochure toe waarin de
Arbeidsinspectie voor de branche de belangrijkste risico’s en
regels op een rij zet.

Bij de bedrijven waar sprake was van
onveilige situaties, blijft de Arbeidsinspectie terugkomen tot de
machines in orde zijn. In 2008 of 2009 volgen nieuwe controles bij
de bedrijven die nu slecht scoorden.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular