Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid start medio april 2007 een meerjarige campagne om
mensen bewuster te maken over omgaan met geld. Met de campagne wil
het ministerie het financiële gedrag van mensen
beïnvloeden zodat problematische schulden worden
voorkomen.

De campagne richt zich daarbij op een
breed publiek. Hoewel vaak het idee bestaat dat vooral lage
inkomensgroepen in de problemen kunnen raken, komen ook
tweeverdieners in de schulden door een gebrekkig inzicht in het
inkomsten- en uitgavenpatroon.

Professionals die werkzaam zijn in de
schuldhulpverlening of te maken hebben met mensen met
problematische schulden zullen nadrukkelijk worden betrokken bij de
campagne.

bron:AEDES