De VVD wil paleis Soestdijk op termijn inrichten als Nationaal
Historisch Museum. Dat brengt cultuurwoordvoerder Jan Rijpstra vandaag
(13 december) naar voren tijdens het cultuurdebat.

Het paleis, waar tot hun overlijden koningin Juliana en prins Bernhard
woonden, is volgens Rijpstra bij uitstek geschikt voor een permanente
tentoonstelling van de rijke Nederlandse geschiedenis. In de visie van
Rijpstra moet er in 'museum Soestdijk' uiteraard speciale aandacht zijn
voor prins Bernhard en koningin Juliana.

"De periode na de Tweede Wereldoorlog is een zeer bijzondere geweest.
Daarin hebben zij een grote rol gespeeld. Dat moet in het museum
natuurlijk nadrukkelijk naar voren komen." Maar niet alleen het recente
verleden moet in het museum onder de aandacht worden gebracht. Rijpstra
wil dat 'alles' aan bod komt. Ook bijvoorbeeld onderwerpen als de
Tachtigjarige Oorlog en het koloniale verleden.

Paleis Soestdijk wordt in zijn plannen een ankerplaats waar
Nederlanders en toeristen naar toe kunnen gaan om ons land in al zijn
facetten te leren kennen. "Dat is goed voor de saamhorigheid",
voorspelt Rijpstra.

Ook past een Nationaal Historisch Museum in het streven om bij
Nederlanders meer nationaal historisch besef bij te brengen, iets waar
de VVD al langer voorstander van is.

Bron: VVD