Militairen van de Task Force Uruzgan, de
Air Task Force en het C-130 detachement dat opereert met de
Hercules, hebben vrijdagmiddag in Arnhem de Nederlandse
Herinneringsmedaille Vredesoperaties ontvangen. Onder anderen de
commandant landstrijdkrachten, luitenant-generaal Peter van Uhm en
de plaatsvervangend commandant der strijdkrachten,
luitenant-generaal Rob Bertholee reikten het eremetaal uit. Kolonel
Theo Vleugels, de voormalige commandant van de Task Force, kreeg
het ereteken van verdienste in goud.

Generaal Bertholee speldde Vleugels namens
de minister de onderscheiding op. Daarmee werd meteen het antwoord
gegeven op de vraag van de mannen en vrouwen van de inmiddels
afgeloste Taskforce: "de kolonel denkt altijd aan ons, maar wie
denkt er nu aan de kolonel?"

De bijna vijftienhonderd militairen kregen
de onderscheiding voor hun bijdrage aan de International Security
Assistance Force, ISAF in Afghanistan. Van Uhm betitelde de
medaille als een blijk van waardering en een blijvende herinnering
aan een periode die niemand gemakkelijk zal vergeten. "Wij zijn er
trots op deze medaille uit te mogen reiken aan militairen die zich
zo nadrukkelijk hebben ingezet voor internationale stabiliteit en
vrede."

Van Uhm vervolgde met de mededeling dat
het kleinood de kroon op het werk is dat in het teken stond van het
scheppen van omstandigheden waarin het Afghaanse volk de opbouw van
haar land weer ter hand kon nemen. "Na jaren van oorlog, droogte en
aardbevingen zijn mede door u de stabiliteit en veiligheid in
Uruzgan verbeterd en krijgt de wederopbouw van de provincie
concreet vorm. Ruim honderd projecten zijn door de Taskforce
gestart, worden ondersteund, of zijn zelfs al succesvol
afgerond."

De generaal memoreerde ook de gewonden die
aan Nederlandse zijde zijn gevallen. "De zelfmoordaanslag van 19
januari, waarbij een aantal van onze collega’s gewond raakten
ligt nog vers in het geheugen, maar helaas waren zij niet de enigen
en van hen wil ik in ieder geval de soldaat Schoemaker noemen, die
bij een aanval zijn onderbeen verloor. Ik heb veel respect voor de
positieve en professionele instelling van hem en de andere
gewonden. Juist dan merk je de sterke onderlinge band tussen jullie
allen."

Voor de vier collega’s die in
Afghanistan zijn omgekomen werd één minuut stilte in
acht genomen.

bron:MinDef