Waalwijk, 2009-10-23 Steeds meer bedrijven willen op milieu verantwoorde wijze hun overtollige IT apparatuur van de hand doen. Solid Circle biedt hiervoor een gecertificeerde oplossing. Hiervoor wordt de Ladder van Lansink gehanteerd. Deze is al in 1979 geïntroduceerd door de Nederlandse politicus Ad Lansink en wordt in het Landelijk Afvalbeheerplan 2002 - 2012 nog steeds toegepast. Er is sprake van verschillende treden o.a. preventie, hergebruik en recycling.

Overheid en bedrijfsleven hebben hun verantwoording t.o.v. het milieu. De rijksoverheid wil in 2010 voor 100% duurzaam inkopen. De gemeenten streven naar 75% in 2010 en 100% in 2015. Mooie getallen, maar is dit ook te bereiken in de praktijk ?

Solid Circle is gespecialiseerd in het retour nemen van gebruikte pc apparatuur in Nederland en België. Met eigen transportmiddelen en mensen worden de materialen afgevoerd. Er vindt registratie plaats van alle materialen. Solid Circle zorgt voor milieu certificering en data verwijdering. Het streven is om zoveel mogelijk apparatuur opnieuw in te zetten (hergebruik volgens de ladder van Lansink). De overheid heeft bedrijven opgelegd dat een niet her te gebruiken pc voor 75% gerecycled dient te worden, Solid Circle is in staat om een niet herbruikbare pc voor 95% te recyclen.

VROM - VIHB certificering
De overheid wil niet dat er defecte apparatuur op wat voor manier dan ook in het milieu terecht komt. Hiervoor hebben zij een eigen certificering in het leven geroepen. Waar komt het in het kort op neer, defecte materialen mogen op geen enkele wijze worden verhandeld, dit is met name om het milieu te beschermen. Hierdoor blijven nog twee stromen over; de eerste betreft materialen die recycle gereed zijn, zoals ijzer, moederborden en kabels, de tweede groep wordt gevormd door herinzetbare apparatuur, die opnieuw in de markt gezet wordt met garantie.

Motto: Wij maken solide de cirkel van uw IT apparatuur rond.

Meer informatie vindt u op www.solidcircleservices.nl
Of neem contact op met:

Solid Circle Services Benelux BV
Erik-Jan van der Meijs, account manager
Prof. Eykmanweg 6 - 5144 ND Waalwijk
Tel.: 0416-672020
E-mail: [email protected]

Bidsonline is een concept van Solid Circle Services Benelux B.V.

Website www.solidcircle.nl

Website: http://www.solidcircleservices.nl