De stichting Ondersteuning SP-fractie Amsterdam heeft 65.733 euro teruggestort op de rekening van de gemeente. Het betreft dat deel van het fractiebudget 2002 dat volgens de Raad niet voldoende specifiek verantwoord zou zijn. De SP heeft vandaag wel een bezwaarschrift ingediend bij de commissie voor bezwaar en beroepschriften van de Gemeente Amsterdam.

Bij het bezwaar wordt een gedetailleerde onderbouwing gegeven van de bestedingen. Bij het opstellen van de verantwoording is overlegd met de accountant die jaarlijks de boeken van de SP controleert. Zodra het onderzoek naar de onderbouwing door de commissie is afgerond, verwacht de SP-fractie dat de gemeente het bedrag terug zal storten.

De SP, die veel waarde hecht aan een transparant en terughoudend gebruik van publieke middelen, gaat ervan uit dat daarmee een eind komt aan de controverse rond de besteding van de fractiegelden 2002.

bron:SP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular