Jonggehandicapten met een Wajong uitkering
krijgen niet de inkomensverhoging die hen door het kabinet is
toegezegd. De 5% extra die in verkiezingstijd en bij het aantreden
van dit kabinet is beloofd blijkt netto 0% te zijn. Dit blijkt uit
informatie die de SP heeft verzameld via een meldpunt op
www.waoplein.nl.

Bij het meldpunt zijn in de eerste vier
dagen al 250 meldingen binnengekomen. Initiatiefnemer en
SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: "Het lijkt er op dat geen enkele
alleenstaande jongehandicapte met een Wajong-uitkering er 5% op
vooruit gaat. Het bedrag van een Wajong-uitkering is lager dan het
sociaal minimum en wordt daarom aangevuld. De uitkering wordt
inderdaad met 5% verhoogd, maar dat wordt meteen weer van de
aanvulling afgetrokken. Het nettoresultaat voor jonge mensen met
een handicap is dus 0 % erbij, zij blijven gewoon op het sociaal
minimum steken. De belofte waarmee de regeringspartijen mooie sier
maakten, is voor deze mensen dus een dooie mus. Wat met de
linkerhand wordt gegeven, wordt met de rechterhand weer
afgepakt."

Ulenbelt waarschuwde begin dit jaar al
voor de effecten van aanvullingen die de verhoging teniet zouden
doen. De SP steunt de verhoging van 5% maar eist wel dat de
verhoging ook in de portemonnee van mensen is terug te vinden.
Ulenbelt heeft in april 2007 een Kameruitspraak gevraagd om de 5%
verhoging een netto verhoging van het inkomen te laten zijn. Dat
het CDA en de PvdA beiden moties niet steunden, was volgens
Ulenbelt al een veeg teken.

bron:SP