'Met de oplichting van het ministerie van Volksgezondheid VWS voor een bedrag van 22 miljoen euro, wordt het belang van een nationale coördinator fraudebestrijding
helaas vet onderstreept', aldus SP-Kamerlid Jan de Wit. 'De omvang en duur van de fraude is onvoorstelbaar. Die verdwenen miljoenen hebben we hard nodig in de zorg.'

De SP pleit al langer voor een nationale coördinator fraudebestrijding en een onafhankelijk antifraude instituut. Justitiewoordvoerder Jan de Wit van de SP: 'De coördinator moet de overdracht van informatie tussen departementen regelen, rapporteren over de aanpak van fraude en nauw samenwerken met het Openbaar Ministerie. Het antifraude instituut is noodzakelijk om zicht te krijgen op de omvang van de malversaties op verschillende terreinen, zoals de ESF-, HBO-, bouw-, landbouw- en beursfraudes. De kennis over fraude is momenteel versnipperd over vele departementen en onderzoeksbureau's.' Tijdens het Kamerdebat over 'Nederland Fraudeland' van bijna twee jaar geleden zijn door verschillende bewindslieden toezeggingen gedaan. Fraude zou hard en effectief worden aangepakt. Daar blijkt bitter weinig van terecht te komen.
bron:SP