Het is onbegrijpelijk dat de overheid geen lering heeft getrokken uit rampen als in Enschede en Volendam. De opsomming van fouten is verbijsterend en beschamend. De spijkerharde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de brand in het
cellencomplex Schiphol-oost zijn voor de SP onvermijdelijk. Het blijkt dat op alle fronten zeer pijnlijke fouten zijn gemaakt met als gevolg de gruwelijke dood van elf mensen die geen kant op konden. Had de overheid zich aan haar eigen regels gehouden waren
er minder of geen doden' gevallen, concludeerde de raad.

Na de evaluatie van de rampen in Volendam en Enschede is van alle kanten verzekerd dat er lessen zouden worden getrokken. Dit rapport toont aan dat dit volstrekt onvoldoende is gebeurd. Het menselijke leed dat hiervan het gevolg is, had grotendeels of geheel voorkomen kunnen worden als de overheden hun verantwoordelijkheid genomen hadden en de eigen regels en wetten hadden nageleefd. Zelfs na een eerdere brand in het zelfde complex in 2002 werden waarschuwingen van het Nederlands Instituut voor Brand- en Rampenbestrijding in de wind geslagen. De desinteresse van de diverse diensten voor de
veiligheid van de gedetineerden en de gebrekkige nazorg voor de slachtoffers is schokkend.

De SP heeft grote waardering voor het doortastende en uitvoerige onderzoek van de onderzoekers onder leiding van de heer Van Vollenhoven.

bron:SP