Tien asielzoekers uit Syrië en Iran zijn al ruim twee weken in hongerstaking. Zondag bezocht Gronings SP-Statenlid Hennie Hemmes, samen met collega's van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, het vertrekcentrum in Ter Apel, waar de hongerstakende asielzoekers verblijven. Hun conclusie: de toestand in Ter Apel is ontoelaatbaar.

Hemmes en de andere Statenleden hebben tijdens hun bezoek uitgebreid gesproken met twee van de hongerstakers. De anderen bleken te vermoeid en verzwakt voor een gesprek. Hun verzoek is simpel: zij willen dat Nederland hun verhaal serieus neemt en hen niet terugstuurt naar landen waar ze onveilig zijn.

Andere asielzoekers in Ter Apel vroegen de Statenleden om duidelijkheid over het zongenaamde 'buiten-schuldcriterium': als een vluchteling buiten zijn of haar schuld niet kà¡n terugkeren naar het land van herkomst, moet er een verblijfsvergunning worden verleend. Heel veel asielzoekers slagen er niet in bij hun ambassade papieren te krijgen voor hun terugreis, maar Nederland verleent bijna nooit om die reden een status. Het gevolg: honderden mensen worden de straat op gestuurd en moeten zichzelf maar redden in de illegaliteit. Dit is in Ter Apel aan de orde van de dag.

SP-Kamerlid Jan de Wit is door Statenlid Hemmes geïnformeerd over de situatie in Ter Apel. De Wit: 'Een hongerstaking is altijd een teken van wanhoop. Deze mensen zijn bereid om tot het uiterste te gaan om te voorkomen dat ze worden teruggestuurd naar Syrië of Iran. Ik vind het intens triest dat het zover moet komen en ik hoop van harte dat de minister tegemoet komt aan de wens van de hongerstakers dat er serieus naar hun vluchtverhalen wordt gekeken. Dat is niet teveel gevraagd, als je bedenkt wat er voor deze mensen op het spel staat.'

Over het buiten schuld-criterium zegt De Wit: 'Ik heb minister Verdonk keer op keer gevraagd om helderheid te bieden over het buiten-schuldcriterium. Honderden mensen blijken niet terug te kunnen en toch hebben tot nu toe pas dertig mensen zo'n buiten-schuldstatus gekregen. Waar zijn al die anderen gebleven? Die zijn nu illegaal en moeten maar zien hoe ze aan eten en een slaapplek komen. De minister heeft altijd gezegd dat er geen mensen op straat zullen belanden, maar het tegendeel is waar. Ik heb vandaag een debat gevraagd met de minister over het buiten-schuldbeleid. Dat zal direct na het reces plaatsvinden. Dan mag ze de Kamer uitleggen hoe de realiteit zich verhoudt met haar mooie woorden over een sluitende aanpak.'

De IND weigert mee te werken aan het verkrijgen van de papieren die nodig zijn voor vertrek uit ons land en wijt de problemen aan het feit dat de Statenleden praten over vluchtelingen terwijl het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn.

bron:SP