Harry van Bommel heeft minister Bot (Buitenlandse Zaken) gevraagd om te protesteren tegen de martelbevoegdheid die de CIA krijgt voor niet-Amerikaanse terreurverdachten. Van Bommel: 'Nederlandse troepen werken in Afghanistan direct samen met Amerikanen. Wat ons betreft moeten onze troepen daar sowieso weg, maar à¡ls ze er zitten, moet absoluut voorkomen worden dat ze medeplichtig worden aan mensenrechtenschendingen.'

De Amerikaanse Bond voor Burgerrechten berichtte deze week dat militairen uit de VS
verantwoordelijk zijn voor de dood van zeker 21 gevangenen en talloze mishandelingen van verdachten. Zeker 230 militairen zijn daarvoor gestraft, maar de meeste zaken zullen nooit bekend worden. Van Bommel: 'Het gaat duidelijk om een structureel probleem en dat wordt aangewakkerd door de nieuwe bevoegdheid die vice-president Cheney aan de CIA heeft gegeven om ronduit onacceptabele verhoormethodes toe te staan. Nederland zal als lid van een coalitie die martelt de lokale bevolking nooit overtuigen dat van z'n goede bedoelingen. Ik wil van Bot weten wat hij gaat doen in reactie op deze schandalige martelinstructie.'

bron:SP