Gezien het grote aantal subsidieaanvragen dat bij de
referendumcommissie is ingediend, moet de regering zijn 'geheime potje'
van anderhalf miljoen euro ter beschikking te stellen. Dit bepleit
SP-Kamerlid Harry van Bommel. 'Het kabinet wil meer discussie over de
toekomst van Europa. Laten we daar dit geld voor inzetten.'

 
 
Ruim 300 organisaties en particulieren hebben voor een bedrag van 7,3
miljoen euro subsidie aangevraagd bij de Referendumcommissie. Er is
echter maar à©à©n miljoen euro beschikbaar voor maatschappelijke
initiatieven om het publieke debat te bevorderen. De regering heeft
echter ook anderhalf miljoen achter de hand om in te zetten als de
tegenstanders te veel steun krijgen. Van Bommel: 'Als dit kabinet
oprecht is in haar pleidooi voor meer discussie over Europa, dan kan
het dit 'geheime potje' hiervoor inzetten. Daar zijn zowel de voor- als
tegenstanders bij gebaat en het vergroot de kans op evenwicht in de
voorlichting vanuit het ja- en het nee-kamp. Bovendien zal meer debat
de opkomst bevorderen.'  

Bron: SP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular