SP-Kamerlid Krista van Velzen heeft vanmorgen met enkele collega-actievoerders ernstig vervuilde grond gestort op de stoep van het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Het betreft een klein deel van een grote hoeveelheid gevaarlijk afval die Shell jaren terug heeft laten storten bij Nationaal Park de Biesbosch. Van Velzen wil met Shell om tafel om eindelijk tot een sanering te komen. Het Kamerlid werd, evenals oud-SP-Kamerlid Remi Poppe, door de politie op de bon geslingerd omdat de actie illegaal zou zijn.

Op de zogenoemde Stort van Troost dumpte Shell in de jaren tachtig via onderaannemer
Troost afval met onder andere olie, calciumhydroxide, katalysatorafval en silicagel.
Staatssecretaris Van Geel is van de saneringsnoodzaak doordrongen, maar schuift
daadwerkelijk optreden steeds af naar lagere overheden. Deze missen echter het geld en de expertise voor omvangrijke bodemsaneringsoperaties. Shell wijst iedere
verantwoordelijkheid voor de omvangrijke gifstort van zich af.

Van Velzen: 'Vandaag hebben we een klein deel van de nalatenschap op de stoep van Shell gestort. Daar hoort het natuurlijk niet thuis, maar het kan daar in ieder geval minder kwaad dan in de bodem van de Biesbosch.' De SP-ers hebben Shell-directeur Van der Veer om een gesprek gevraagd om nu echt eens te komen tot een oplossing voor de ernstige bodemverontreiniging met Shell-afval.

bron:SP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular