De verantwoordelijkheid voor hulp en zorg
thuis voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten moet in
handen komen van buurtzorgteams van wijkverpleegkundigen. Dit stelt
SP-Kamerlid Agnes Kant voor om de zorg dichter bij de mensen te
kunnen organiseren. Ze wil dat het bureaucratische Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt afgeschaft.

Kant: "De organisatie van de zorg,
ondersteuning en hulp thuis moet menselijker, kleinschaliger en
minder bureaucratischer. Wij willen zelfstandige thuiszorgteams de
volledige verantwoordelijkheid en vrijheid geven om zorg te
verlenen en te organiseren, van aanmelding en beoordeling tot
uitvoering. De wijkverpleegkundige als spil in de zorg in de buurt.
Te veel mensen en vooral organisaties bemoeien zich nu met
één persoon, terwijl de wijkverpleegkundige als beste
kan beoordelen welke zorg nodig is."

Nu is nog een hoofdrol weggelegd voor van
het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dat maakt beoordeling
vaak op basis van één gesprek of slechts een
telefoontje, terwijl anderzijds wel vaak een hinderlijke
formulierenbrij wordt geproduceerd. De SP stelt voor om deze
instelling op te doeken en de indicatie voortaan over te laten aan
de wijkverpleging, die uiteraard nauw contact onderhoud met de
huisarts.

Kant: "De wijkverpleegkundige kent de
mensen en de mogelijkheden in de buurt. Ook kan snel ingespeeld
worden als de situatie of de zorgbehoefte verandert, zonder dat
eerst weer de bureaucratische molen van het CIZ moet worden
doorlopen."

Het buurtzorgteam is ook zelf
verantwoordelijk voor de indeling van roosters en inzet van
middelen, wat meer flexibiliteit mogelijk maakt. De ene dag vergt
de ene buurtbewoner immers meer aandacht, terwijl een ander wel een
keer met wat minder toe kan. Kant: "Dit betekent een einde aan de
stopwatchzorg."

Ander groot voordeel van de buurtzorgteams
is dat voorkomen wordt dat mensen elke week een andere hulp over de
vloer krijgen. Kant: "Het is nogal wat om afhankelijk te zijn van
hulp, het opbouwen van vertrouwen is daarbij heel belangrijk. En om
vertrouwen op te kunnen bouwen is een herkenbaar vast team
nodig."

Dat het kan en positief ontvangen wordt
blijkt uit het initiatief Buurtzorg Nederland. Dat werkt inmiddels
al in vijf plaatsen op deze wijze en won onlangs een prijs voor
kleinschalige zorg.

bron:SP